Otázky týkajúce sa platieb

Ako mám platiť za internet?
Najlepšie pravidelne mesačne a to spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Platiť môžete takto:

  • priamo na náš účet pri pokladni vo VÚB banke
  • trvalým príkazom z Vášho účtu
  • poštovou poukážkou, ktorú dostanete na pošte
  • priamym vkladom v našej kancelárii
  • internetbankingom

Pri platbe nezabúdajte uvádzať variabilný symbol, ktorý je uvedený na zmluve.

Čo ak neuvediem variabilný symbol?
Platba takto nemôže byť s istotou priradená k správnemu zákazníkovi.

Na akú dobu sa zaviažem pri podpise zmluvy?
Zmluva sa podpisuje na dobu neurčitú, to znamená, že zmluvu je možné zrušiť na základe písomnej žiadosti. Vaša zmluva bude zrušená po uplynutí 3-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom v nasledujúcom mesiaci po doručení písomnej výpovede.

BUĎTE INFORMOVANÝ O E-MAX NOVINKÁCH E-MAILOM: