Nastavenie e-mailového klienta

Nastavenia pre IMAP a POP3 sú nasledovné:

IMAP
Server: mail.trenet.sk
Pre nešifrované spojenie, bez SSL použite port 143.
Pre šifrované spojenie, s SSL použite port 993.

POP3
Server: mail.trenet.sk
Pre nešifrované spojenie použite port 110.
Pre šifrované spojenie použite port 995.

Ako prihlasovacie meno použite emailovú schránku uvedenú vo Vašej zmluve.

BUĎTE INFORMOVANÝ O E-MAX NOVINKÁCH E-MAILOM: