Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
Zákaznícka linka
056 333 8000
e-max@e-max.sk
poruchy@e-max.skVzdialená  správa


Vzdialená správa

Vzdialená správa je služba pre vzdialený elektronický prístup do zariadenia zákazníka pre vykonanie servisného úkonu technickou podporou E-MAX. Pre elektronický vzdialený prístup je potrebné stiahnutie aplikácie Anydesk.

Kliknutím na výber operačného systému zákazník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby dodávateľ (E-MAX Internet & IT s.r.o.) mal vzdialený elektronický prístup do zariadenia zákazníka v rozsahu nevyhnutnom pre výkon požadovaného servisného úkonu a na nevyhnutnú dobu.

Predmetom služby nie je nakladanie s dátami zákazníka uloženými na servisovanom zariadení. Zákazník zabezpečí, aby súbory, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb neboli počas výkonu servisu prístupné. Dodávateľ nezodpovedá za požadovaný výsledok servisného úkonu v prípade, ak softwarové nastavenia na zariadení zákazníka, ktoré nie sú predmetom tejto služby,
neumožnia realizáciu servisného zásahu.

Vyberte si verziu Vášho operačného systému.

Windows
MacOS
Linux 64bit