Ak máte záujem o využívanie našich služieb, vyplňte príslušný objednávkový formulár a naši pracovníci Vás v najbližšom čase budú kontaktovať o ďalšom postupe.

Objednávkový formulár pre fyzické osoby

internet:
digitálna televízia:
meno:
priezvisko:
číslo OP:
telefonický kontakt (mobil):
ulica a číslo:
mesto:
PSČ:
Kde ste sa o Nás dozvedeli:
Poznámka:
opíšte text z obrázku:captcha


Objednávkový formulár pre právnické osoby

internet:
digitálna televízia:
obchodné meno:
telefonický kontakt (mobil):
firmu zastupuje:

FAKTURAČNÁ ADRESA
ulica a číslo:
mesto:
PSČ:
IČO:
IČ DPH / DIČ:

číslo účtu a banka:
BANKOVÉ SPOJENIE
/

ADRESA MIESTA PRIPOJENIA
ulica a číslo:
mesto:
PSČ:

Kde ste sa o Nás dozvedeli:
Poznámka:
opíšte text z obrázku:captcha