OZNAM

Na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, spoločnosť E-MAX INTERNET & IT s.r.o. zverejňuje tieto informácie.

E-MAX internet už aj v Sečovciach! 50 Mbps internet len za 10.29€ a 300 Mbps internet len za 15.60€.

Rýchlejšie pripojenie na vidieku!

V obciach Trnávka, Nový Ruskov, Dvorianky, Sirník, Hraň, Cejkov, Novosad, Veľaty, Kysta, Plechotice, Dargov, Hrčeľ, Zemplínsky Branč, Brehov, Zemplínske Jastrabie, Zemplínske Hradište a Kožuchov sme spustili nový rýchlejší internet.
Pripojenie funguje na novej technológii, pre jej využívanie je potrebná výmena zariadení u koncového zákazníka.Aktivačný poplatok:

nový zákazník: 82.98
existujúci zákazník: 60


Mesačné poplatky sa nemenia, ale rýchlosti sa zvyšujú!
Mesačný poplatok:10.29 €15.60 €
Rýchlosť predtým (download/upload):do 1 Mbps / 512 kbpsdo 2 Mbps / 512 kbps
Rýchlosť potom (download/upload):do 4 Mbps / 1 Mbpsdo 8 Mbps / 2 Mbps

Surfujte zadarmo!

free wifi hotspot
Spustili sme prvú bezplatnú wi-fi zónu (hotspot) na Námestí mieru pri mestskom úrade. (článok na korzar.sme.sk)
free wifi hotspot
12.semptembra 2011 sme spustili druhú bezplatnú wi-fi zónu (hotspot) na ulici M.R.Štefánika pri MsKS a blízke okolie.
free wifi hotspot
Spustili sme už tretiu bezplatnú wi-fi zónu (hotspot) na Dome služieb.

Aktuality

Zoznam ulíc a vchodov

Zoznam ulíc a vchodov zrekonštruovanej siete s pripojením na 100Mbit port, pripravenej na digitálnu televíziu.

Pripojenia

Digitálna televízia a internet s rýchlosťou 80 MBps už aj v rodinných domoch v meste Trebišov. Zoznam ulíc

Rozpis splátok

Niektoré naše stránky sú zabezpečené vďaka protokolu HTTPS, ktorý oproti HTTP namiesto jednoduchej textovej komunikácie, šifruje prenos dát a tým zaisťuje primeranú ochranu pred odpočúvaním komunikácie a pred útokmi. Je preto nutné potvrdiť digitálne podpísaný bezpečnostný certifikát.

Oznamy

Oznam

Od 1.8.2010 nastane zmena dĺžky výpovednej lehoty z jedného mesiaca na tri. Viac sa dočítate vo všeobecných zmluvných podmienkach.

Oznam

Od 15.3.2010 nastali zmeny poplatkov za neoprávnený servisný výjazd a nastavenie router-a, tak ako pre domácnosti, tak aj pre firmy a organizácie. Nové výšky poplatkov nájdete v cenníkoch pripojenia k internetu, v sekcii ostatné poplatky.

RIPE

V mesiaci február roku 2009 sme sa stali členmi RIPE NCC (Európske internetové koordinačné centrum). Pre zákazníkov to znamená, že im bude pridelená verejná IP adresa, čo umožní flexibilnejšie využitie internetu.